ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ APPLETS ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/new

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=37

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πιθανά θα χρειαστείτε Java:

ΘΕΜΑΤΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


Dir_Office.jpg